Jul 20, 2019   10:00 a.m. Iľja
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Skúmanie emisných a záchytných procesov HEMT štruktúr na báze GaN spektroskopiou hlbokých hladín
Title of topic in English: Investigation of Emission and Capture Processes of HEMT Structures Based on GaN by Deep Level Transient Spectroscopy
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Summary: Táto práca sa zaoberá problematikou elektrickej charakterizácie polovodičových HEMT štruktúr na béze GaN metódou kapacitnej spektroskopie hlbokých hladín (DLTS). Stručne charakterizujte kategorizáciu porúch v GaN, popíšte základné princípy, z ktorých samotná metóda DLTS vychádza a jej obmedzenia. Experimentálne zistite a rozdiskutujte vplyv zmeny vybraných parametrov na vlastnosti predložených HEMT štruktúr na báze GaN.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-EN Electronics and Photonics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.