22. 9. 2019  16:04 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Edukačná hra "Elektronika okolo nás" vytvorená technológiou VR
Názov témy anglicky: Educational Game Development about "Electronics around us" in virtual reality
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Abstrakt: Hlavným zameraním práce je návrh a vývoj interaktívnej edukačnej hry "Elektronika okolo nás" technológiou virtuálnej reality. Vytvorená aplikácia bude voľne dostupná a voľne šíriteľná v rámci popularizácie vedy a techniky. Cieľovou skupinou sú žiaci stredných a základných škôl. Hra ich má pútavým spôsobom uviesť do problematiky objavov, vynálezov alebo zaujímavých technických riešení v oblasti elektroniky. Úlohy: 1. Oboznámte sa s princípmi tvorby interaktívnych hier vo virtualnej realite. 2. Navrhnite a vytvorte interaktívnu edukačnú hru " Elektronika okolo nás " zobrazujúcu vybrané problematiky z oblasti elektroniky. 3. Urobte optimalizáciu, otestujte jednotlivé úrovne a vypracujte používateľskú dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.