18. 10. 2019  4:30 Lukáš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Interaktívne animácie na báze objektovo orientovaného programovania
Název tématu anglicky: Interactive animations based on object-oriented programming
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je návrh a vývoj interaktívnych animácií vo vybranom programe na báze objektovo orientovaného programovania. Interaktívne animácie budú zobrazovať vybranú problematiku, ktorá bude súčasťou interaktívnych www kurzov pre študentov FEI STU v Bratislave umiestnených na portáli eLearn central. Vytvorené animácie budú súčasne voľne dostupné a voľne šíriteľné v rámci popularizácie vedy a techniky. Úlohy: 1. Oboznámte sa s princípmi tvorby interaktívnych animácií vo vybranom programe na báze objektovo orientovaného programovania. 2. Vytvorte interaktívnu animáciu vo vybranom programe programe zobrazujúcu vybranú problematiku z oblasti vedy a techniky s využitím objektovo orientovaného programovania. 3. Vypracujte používateľskú dokumentáciu a manuály na aktualizáciu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-API aplikovaná informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.