Oct 14, 2019   5:49 p.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Interaktívne animácie na báze objektovo orientovaného programovania
Title of topic in English: Interactive animations based on object-oriented programming
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Summary: Cieľom práce je návrh a vývoj interaktívnych animácií vo vybranom programe na báze objektovo orientovaného programovania. Interaktívne animácie budú zobrazovať vybranú problematiku, ktorá bude súčasťou interaktívnych www kurzov pre študentov FEI STU v Bratislave umiestnených na portáli eLearn central. Vytvorené animácie budú súčasne voľne dostupné a voľne šíriteľné v rámci popularizácie vedy a techniky. Úlohy: 1. Oboznámte sa s princípmi tvorby interaktívnych animácií vo vybranom programe na báze objektovo orientovaného programovania. 2. Vytvorte interaktívnu animáciu vo vybranom programe programe zobrazujúcu vybranú problematiku z oblasti vedy a techniky s využitím objektovo orientovaného programovania. 3. Vypracujte používateľskú dokumentáciu a manuály na aktualizáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.