20. 9. 2019  22:14 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Interaktívne animácie na báze objektovo orientovaného programovania
Názov témy anglicky: Interactive animations based on object-oriented programming
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je návrh a vývoj interaktívnych animácií vo vybranom programe na báze objektovo orientovaného programovania. Interaktívne animácie budú zobrazovať vybranú problematiku, ktorá bude súčasťou interaktívnych www kurzov pre študentov FEI STU v Bratislave umiestnených na portáli eLearn central. Vytvorené animácie budú súčasne voľne dostupné a voľne šíriteľné v rámci popularizácie vedy a techniky. Úlohy: 1. Oboznámte sa s princípmi tvorby interaktívnych animácií vo vybranom programe na báze objektovo orientovaného programovania. 2. Vytvorte interaktívnu animáciu vo vybranom programe programe zobrazujúcu vybranú problematiku z oblasti vedy a techniky s využitím objektovo orientovaného programovania. 3. Vypracujte používateľskú dokumentáciu a manuály na aktualizáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.