27. 10. 2020  7:27 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Edukačná hra "Elektrotechnika okolo nás" vytvorená technológiou VR
Názov témy anglicky:
Educational Game Development about "Electrical Engineering around us" in virtual reality
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Abstrakt: Hlavným zameraním práce je návrh a vývoj interaktívnej edukačnej hry "Elektrotechnika okolo nás" technológiou virtuálnej reality. Vytvorená aplikácia bude voľne dostupná a voľne šíriteľná v rámci popularizácie vedy a techniky. Cieľovou skupinou sú žiaci stredných a základných škôl. Hra ich má pútavým spôsobom uviesť do problematiky objavov, vynálezov alebo zaujímavých technických riešení v oblasti elektrotechniky. Úlohy: 1. Oboznámte sa s princípmi tvorby interaktívnych hier vo virtualnej realite. 2. Navrhnite a vytvorte interaktívnu edukačnú hru "Elektrotechnika okolo nás" zobrazujúcu vybrané problematiky z oblasti elektrotechniky. 3. Urobte optimalizáciu, otestujte jednotlivé úrovne a vypracujte používateľskú dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.