May 23, 2019   9:29 a.m. Želmíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Skúmanie porúch v moderných polovodičových materiáloch pre 5G sieť
Title of topic in English: Investigation of Defect in Modern Semiconductor Materials for 5G network
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Summary: Najnovšie trendy v oblasti elektroniky a fotoniky si vyžadujú vývoj nových a kvalitných polovodičových materiálov a štruktúr s dobrými elektrickými vlastnosťami. Takto sa do popredia dostáva diagnostika kvality nových polovodičových materiálov a štruktúr, čomu zodpovedajú i výskumné aktivity nášho pracoviska. V rámci tejto práce sa oboznámite s klasifikáciou a vlastnosťami porúch, ktoré vznikajú v polovodičových štruktúrach, so základmi teórie kapacitnej spektroskopie hlbokých hladín (DLTS metódy) a s metodikou merania na meracom pracovisku DL8000. Praktická časť sa bude venovať meraniu DLTS spektier a identifikácii základných parametrov hlbokých hladín v pripravených polovodičových štruktúrach na meracom pracovisku DL8000.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-ELN Electronics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.