23. 7. 2019  19:28 Oľga
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Štúdium emisných a záchytných procesov v polovodičových štruktúrach na báze GaN
Název tématu anglicky: Study of emission and capture processes in the semiconductor structures based on GaN
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Anotace: Témou dizertačnej práce bude analýza kinetiky emisných a záchytných procesov v štruktúrach na báze GaN spektroskopiou hlbokých energetických hladín a jej modifikáciami v zakázanom pásme polovodiča. Veľká pozornosť bude venovaná skúmaniu distribúcie porúch v HEMT pre RF aplikácie.
Anotace anglicky: The thesis will deal with the emission and capture processes of charge carriers in the forbidden gap of structures based on GaN by Deep Level Transient Spectroscopy and its modifications. The most significant part of the thesis will be paid to investigate of defect distribution in HEMT for RF applications.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-EF elektronika a fotonika-- nezadáno -- -- nezadáno --