16. 7. 2019  14:47 Drahomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Štúdium emisných a záchytných procesov v polovodičových štruktúrach na báze GaN
Názov témy anglicky: Study of emission and capture processes in the semiconductor structures based on GaN
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Anotácia: Témou dizertačnej práce bude analýza kinetiky emisných a záchytných procesov v štruktúrach na báze GaN spektroskopiou hlbokých energetických hladín a jej modifikáciami v zakázanom pásme polovodiča. Veľká pozornosť bude venovaná skúmaniu distribúcie porúch v HEMT pre RF aplikácie.
Anotácia anglicky: The thesis will deal with the emission and capture processes of charge carriers in the forbidden gap of structures based on GaN by Deep Level Transient Spectroscopy and its modifications. The most significant part of the thesis will be paid to investigate of defect distribution in HEMT for RF applications.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-EF elektronika a fotonika-- nezadané -- -- nezadané --