20. 7. 2019  13:23 Iľja
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Štúdium emisných a záchytných procesov v polovodičových štruktúrach na báze A3B5 spektroskopiou hlbokých hladín
Název tématu anglicky: Deep level transient spectroscopy study of emission and capture processes in the semiconductor structures based on A3B5
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Anotace: Témou dizertačnej práce bude analýza kinetiky emisných a záchytných procesov v štruktúrach na báze nových polovodičových materiálov spektroskopiou hlbokých energetických hladín a jej modifikáciami v zakázanom pásme polovodiča. Veľká pozornosť bude venovaná identifikácii parametrov hlbokých hladín z DLTS spektier získaných z kapacitných transient s neexponenciálnym charakterom.
Anotace anglicky: The thesis will deal with the emission and capture processes of charge carriers in the forbidden gap of structures based on new semiconductors materials by Deep Level Transient Spectroscopy and its modifications. The most significant part of the thesis will be the identification of deep level parameters from DLTS spectra obtained from the capacitance transients with non exponential character.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-EF elektronika a fotonika-- nezadáno -- -- nezadáno --