24. 7. 2019  11:20 Vladimír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Štúdium emisných a záchytných procesov v polovodičových štruktúrach na báze A3B5 spektroskopiou hlbokých hladín
Názov témy anglicky: Deep level transient spectroscopy study of emission and capture processes in the semiconductor structures based on A3B5
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Anotácia: Témou dizertačnej práce bude analýza kinetiky emisných a záchytných procesov v štruktúrach na báze nových polovodičových materiálov spektroskopiou hlbokých energetických hladín a jej modifikáciami v zakázanom pásme polovodiča. Veľká pozornosť bude venovaná identifikácii parametrov hlbokých hladín z DLTS spektier získaných z kapacitných transient s neexponenciálnym charakterom.
Anotácia anglicky: The thesis will deal with the emission and capture processes of charge carriers in the forbidden gap of structures based on new semiconductors materials by Deep Level Transient Spectroscopy and its modifications. The most significant part of the thesis will be the identification of deep level parameters from DLTS spectra obtained from the capacitance transients with non exponential character.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-EF elektronika a fotonika-- nezadané -- -- nezadané --