20. 10. 2020  11:12 Vendelín
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry a dizajnu


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Rezidencia veľvyslanca
Název tématu anglicky:
Residence of Ambassador
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Garantující pracoviště:
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FAD)
Max. počet studentů:
4
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt: Je potrebné navrhnúť rezidenciu veľvyslanca nešpecifikovanej krajiny na vyznačenej parcele o rozlohe 3426m2. Súčasťou rezidencie bude malý konzulárny úrad a dva apartmány pre pracovníkov konzulátu. Dôležité je tiež navrhnúť adekvátne vonkajšie priestory rezidencie, hlavný nástup, kontakt s verejnosťou, parkovanie vozidiel a záhradu. Objekt riešiť s ohľadom na jestvujúci kontext prostredia, zástavby, architektúry a v súlade so všeobecnými požiadavkami na rezidenčné budovy. Návrh by mal tiež reflektovať prepájanie interiérových a exteriérových priestorov v súlade s dominantnou náplňou riešeného objektu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-AU architektúra a urbanizmus

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.