Jul 23, 2019   9:42 p.m. Oľga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vplyv parametrov depozície na vybrané vlastnosti vysokotvrdých povlakov
Title of topic in English: The influence of deposition parameters on selected properties of high hard coatings
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Grgač, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Sahul, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Materials - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Martin Sahul, PhD.
Summary: Diplomová práca sa bude zaoberať analýzou vplyvu lantánu na vybrané vlastnosti povlakov Ti-Si-N. Zvyšovaním obsahu lantánu v týchto povlakoch sa očakáva zlepšenie ich oxidačnej odolnosti. V rámci experimentálnych prác budú využité techniky rastrovacej elektrónovej mikroskopie (SEM), EDS analýzy, rtg. difrakčnej analýzy (XRD) a nanoindentácie (IM). Povlaky budú deponované metódou katódového oblúkového naparovania (CAV) v spoločnosti Staton, s.r.o.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-MI Materials Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.