Sep 16, 2019   4:16 a.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Fosfatidylinozitol transferové proteíny: metabolizmus fosfolipidov a rezistencia k antifungálnym látkam
Title of topic in English: Phosphatidylinositol transfer proteins: phospholipid metabolism and resistance to antifungals
State of topic: approved (prof. Ing. Albert Breier, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: RNDr. Peter Griač, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: RNDr. Peter Griač, CSc.
External educational institution: Centre of Biosciences of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Proteíny prenášajúce lipidy majú v eukaryotických bunkách významnú úlohu spojenú s biogenézou bunkových membrán a s vnútrobunkovou signalizáciou. Jednou skupinou týchto proteínov sú fosfatidylinozitol transferové proteíny (PITP). V práci charakterizujeme niektoré kvasinkové PITP, ktoré majú vzťah k vnútrobunkovému prenosu lipidov a ktorých ovplyvnením sa dá modulovať citlivosť kvasiniek k antifungálnym azolovým látkam. Tým sa pokúsime prispieť k lepšiemu porozumeniu mechanizmov, akým spôsobom je regulované lipidové zloženie biologických membrán. Možným výstupom práce je aj ovplyvnenie vzniku rezistencie patogénnych kvasiniek k antifungálnej liečbe.
Annotation in English: Lipid transfer proteins play an important role in intracellular signalling and membrane biogenesis of eukaryotic cells. One group of these proteins is phosphatidylinositol transfer proteins (PITPs). We will characterize yeast PITPs connected to intracellular lipid transfer and resistance to azole antifungals. We will contribute to better understanding of the biomembranes biogenesis. Additional outcome of the project could be the possibility to eliminate the resistance of pathogenic fungi to antifungal therapy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-BICH Biochemistry-- not entered -- -- not entered --