23. 10. 2019  14:58 Alojza
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Fosfatidylinozitol transferové proteíny: metabolizmus fosfolipidov a rezistencia k antifungálnym látkam
Název tématu anglicky: Phosphatidylinositol transfer proteins: phospholipid metabolism and resistance to antifungals
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Albert Breier, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: RNDr. Peter Griač, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: RNDr. Peter Griač, CSc.
Externí vzdělávací instituce: Centrum biovied Slovenskej akadémie vied
Anotace: Proteíny prenášajúce lipidy majú v eukaryotických bunkách významnú úlohu spojenú s biogenézou bunkových membrán a s vnútrobunkovou signalizáciou. Jednou skupinou týchto proteínov sú fosfatidylinozitol transferové proteíny (PITP). V práci charakterizujeme niektoré kvasinkové PITP, ktoré majú vzťah k vnútrobunkovému prenosu lipidov a ktorých ovplyvnením sa dá modulovať citlivosť kvasiniek k antifungálnym azolovým látkam. Tým sa pokúsime prispieť k lepšiemu porozumeniu mechanizmov, akým spôsobom je regulované lipidové zloženie biologických membrán. Možným výstupom práce je aj ovplyvnenie vzniku rezistencie patogénnych kvasiniek k antifungálnej liečbe.
Anotace anglicky: Lipid transfer proteins play an important role in intracellular signalling and membrane biogenesis of eukaryotic cells. One group of these proteins is phosphatidylinositol transfer proteins (PITPs). We will characterize yeast PITPs connected to intracellular lipid transfer and resistance to azole antifungals. We will contribute to better understanding of the biomembranes biogenesis. Additional outcome of the project could be the possibility to eliminate the resistance of pathogenic fungi to antifungal therapy.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-BICH biochémia