17. 10. 2019  18:43 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Fosfatidylinozitol transferové proteíny: metabolizmus fosfolipidov a rezistencia k antifungálnym látkam
Názov témy anglicky: Phosphatidylinositol transfer proteins: phospholipid metabolism and resistance to antifungals
Stav témy: schválené (prof. Ing. Albert Breier, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: RNDr. Peter Griač, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: RNDr. Peter Griač, CSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Centrum biovied Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Proteíny prenášajúce lipidy majú v eukaryotických bunkách významnú úlohu spojenú s biogenézou bunkových membrán a s vnútrobunkovou signalizáciou. Jednou skupinou týchto proteínov sú fosfatidylinozitol transferové proteíny (PITP). V práci charakterizujeme niektoré kvasinkové PITP, ktoré majú vzťah k vnútrobunkovému prenosu lipidov a ktorých ovplyvnením sa dá modulovať citlivosť kvasiniek k antifungálnym azolovým látkam. Tým sa pokúsime prispieť k lepšiemu porozumeniu mechanizmov, akým spôsobom je regulované lipidové zloženie biologických membrán. Možným výstupom práce je aj ovplyvnenie vzniku rezistencie patogénnych kvasiniek k antifungálnej liečbe.
Anotácia anglicky: Lipid transfer proteins play an important role in intracellular signalling and membrane biogenesis of eukaryotic cells. One group of these proteins is phosphatidylinositol transfer proteins (PITPs). We will characterize yeast PITPs connected to intracellular lipid transfer and resistance to azole antifungals. We will contribute to better understanding of the biomembranes biogenesis. Additional outcome of the project could be the possibility to eliminate the resistance of pathogenic fungi to antifungal therapy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-BICH biochémia