18. 11. 2019  4:41 Eugen
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Multifunkčná telocvičňa
Název tématu anglicky: Multifunction Gym
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Max. počet studentů: 3
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť multifunkčnú telocvičňu v lokalite Mladá Garda v Bratislave. Súčasťou návrhu je aj koncept riešenia celého areálu podľa požiadaviek CAŠ STU. Pri návrhu je potrebné zohľadniť zadaný rámcový lokalitný program a územno-priestorové regulatívy danej lokality. Objekt riešiť s ohľadom na jestvujúci kontext prostredia, zástavby, architektúry a v súlade so všeobecnými požiadavkami na športové stavby. V návrhu zohľadniť požiadavky prístupnosti všetkých prevádzkových časti aj pre osoby so zdravotným znevýhodnením. V práci je potrebné vyriešiť plochy zelene, statickú dopravu a napojenie areálu na dopravnú sieť v danej lokalite.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-AU architektúra a urbanizmus

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.