30. 9. 2020  18:18 Jarolím
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry a dizajnu


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Multifunkčná telocvičňa
Názov témy anglicky: Multifunction Gym
Stav témy:
schválené (prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta architektúry a dizajnu
Garantujúce pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry - FAD
Max. počet študentov:
3
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť multifunkčnú telocvičňu v lokalite Mladá Garda v Bratislave. Súčasťou návrhu je aj koncept riešenia celého areálu podľa požiadaviek CAŠ STU. Pri návrhu je potrebné zohľadniť zadaný rámcový lokalitný program a územno-priestorové regulatívy danej lokality. Objekt riešiť s ohľadom na jestvujúci kontext prostredia, zástavby, architektúry a v súlade so všeobecnými požiadavkami na športové stavby. V návrhu zohľadniť požiadavky prístupnosti všetkých prevádzkových časti aj pre osoby so zdravotným znevýhodnením. V práci je potrebné vyriešiť plochy zelene, statickú dopravu a napojenie areálu na dopravnú sieť v danej lokalite.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AU architektúra a urbanizmus

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.