20. 6. 2019  7:31 Valéria
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Mostná estakáda z predpätého betónu na diaľnici D4
Názov témy anglicky: Prestressed concrete bridge on highway D4
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Paulík, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra betónových konštrukcií a mostov - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Peter Paulík, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je podrobný statický výpočet hornej stavby mosta. Práca pozostáva z návrhu mosta ponad zadaný terén, zohľadňujúc terénne prekážky, nadväzné komunikácie a možnosti výstavby. V prvej fáze sa navrhne rozmiestnenie pilierov a predbežné dimenzie priečneho rezu hornej stavby. V ďalšej fáze sa vypracuje podrobný statický výpočet hornej stavby pozostávajúci z výpočtu zaťaženia pôsobiaceho na most počas výstavby a počas jeho užívania, návrhu predpätia a posúdenia kritických miest konštrukcie. V rámci práce sa ďalej vypracuje: prehľadný výkres mosta, výkres tvaru hornej stavby, výkres predpínacích lán, schémy výstuže v priečnom reze a schéma riešenia technológie výstavby aj v náväznosti na spodnú stavbu. Všetky výpočty a posúdenia budú realizované podľa platných európskych noriem.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.