Oct 20, 2020   1:52 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture and Design


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Multifunkčná telocvičňa
Title of topic in English:
Multifunction Gym
State of topic:
approved (prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Architecture and Design
Supervising department:
Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures - FAD
Max. no. of students:
2
Academic year:
2018/2019
Proposed by: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť multifunkčnú telocvičňu v lokalite Mladá Garda v Bratislave. Súčasťou návrhu je aj koncept riešenia celého areálu podľa požiadaviek CAŠ STU. Pri návrhu je potrebné zohľadniť zadaný rámcový lokalitný program a územno-priestorové regulatívy danej lokality. Objekt riešiť s ohľadom na jestvujúci kontext prostredia, zástavby, architektúry a v súlade so všeobecnými požiadavkami na športové stavby. V návrhu zohľadniť požiadavky prístupnosti všetkých prevádzkových časti aj pre osoby so zdravotným znevýhodnením. V práci je potrebné vyriešiť plochy zelene, statickú dopravu a napojenie areálu na dopravnú sieť v danej lokalite.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-AU Architecture and Urban Design

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.