19. 8. 2019  18:07 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Nelineárne prediktívne riadenie v prostredí reálneho času
Názov témy anglicky: Real-Time Nonlinear Model Predictive Control
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov - ÚIAM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Anotácia: Cieľom témy je vyvinúť a implementovať algoritmy na rýchle a efektívne riešenie optimalizačných úloh nelineárneho prediktívneho riadenia. Projekt využije numerické a parametrické optimalizačné metódy, ako i techniky založené na aproximácii nelineárnych funkcií pomocou po častiach spojitých funkcií. Výsledkom bude jednotná metodológia na návrh, verifikáciu a implementáciu nelineárneho prediktívneho riadenia pre procesy chemickej a potravinárskej technológie.
Anotácia anglicky: The aim of the project is to develop and to implement algorithms for solving optimization problems applied to nonlinear model predictive control. The project will make use of gradient-based and parametric optimization methods, as well as integer optimization applied to a piecewise affine approximation of process nonlinearities. The project outcome will thus be a unified methodology for the design, verification, and implementation of nonlinear model predictive control for chemical and biological processes.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-RP riadenie procesov-- nezadané -- -- nezadané --