Sep 19, 2019   6:55 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Food Science and Nutrition (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Možnosti inovácie cereálnych potravín za účelom zvýšenia ich nutričnej hodnoty
Title of topic in English: Possibilities of cereal foods innovating for the purpose of increasing their nutritional value
State of topic: approved (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Ing. Zlatica Kohajdová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Food Technology - IFSN FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Zlatica Kohajdová, PhD.
Annotation: Cieľom dizertačnej práce bude preštudovať možnosti inovácie cereálnych potravín za účelom zvýšenia ich nutričnej hodnoty. Súčasťou práce bude sledovanie vplyvu prídavku netradičných plodín a vedľajších produktov získaných pri spracovaní rastlinných materiálov na reologické parametre pšeničného cesta a kvalitu finálnych výrobkov.
Annotation in English: The aim of the dissertation will be to study the possibilities of innovations of cereal foods for the purpose of increasing their nutritional value. Part of the dissertation will be oriented to monitoring of the influence of the addition of non-traditional crops and by-products obtained from the processing of plant materials on the rheological parameters of the wheat dough and the quality of the final products.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-CTPOxA Food Chemistry and Technology-- not entered -- -- not entered --
D-CTPO Food Chemistry and Technology-- not entered -- -- not entered --