15. 10. 2019  20:32 Terézia
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Možnosti inovácie nápojov na báze cereálií
Název tématu anglicky: Possibilities of innovating of cereal based beverages
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: Ing. Zlatica Kohajdová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Zlatica Kohajdová, PhD.
Anotace: Cieľom dizertačnej práce bude preštudovať možnosti inovácie nápojov na báze cereálnych materiálov. V priebehu riešenia práce budú vyvinuté rôzne druhy fermentovaných nápojov na báze cereálií a pseudocereálií. Samostatná časť práce bude venovaná vývoju nových druhov nápojov určených pre skupinu obyvateľov so špecifickými výživovými potrebami.
Anotace anglicky: The aim of the dissertation will be to study the possibilities of innovation of cereal based beverages. Different types of fermented beverages based on cereals and pseudocereals will be developed during the dissertation. A separate part of the dissertation will be oriented to the development of new types of beverages for a group of people with specific nutritional needs.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-CTPO chémia a technológia požívatín
D-CTPOxA chémia a technológia požívatín