22. 10. 2019  10:24 Sergej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Možnosti inovácie nápojov na báze cereálií
Názov témy anglicky: Possibilities of innovating of cereal based beverages
Stav témy: schválené (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Zlatica Kohajdová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Zlatica Kohajdová, PhD.
Anotácia: Cieľom dizertačnej práce bude preštudovať možnosti inovácie nápojov na báze cereálnych materiálov. V priebehu riešenia práce budú vyvinuté rôzne druhy fermentovaných nápojov na báze cereálií a pseudocereálií. Samostatná časť práce bude venovaná vývoju nových druhov nápojov určených pre skupinu obyvateľov so špecifickými výživovými potrebami.
Anotácia anglicky: The aim of the dissertation will be to study the possibilities of innovation of cereal based beverages. Different types of fermented beverages based on cereals and pseudocereals will be developed during the dissertation. A separate part of the dissertation will be oriented to the development of new types of beverages for a group of people with specific nutritional needs.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-CTPO chémia a technológia požívatín
D-CTPOxA chémia a technológia požívatín