Apr 23, 2019   4:19 a.m. Vojtech
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vlhkostno teplotné modely v stavebných konštrukciách
Title of topic in English: Hygro - thermal models in the building constructions
State of topic: approved (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Mária Minárová, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Mathematics and Constructive Geometry - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. RNDr. Mária Minárová, PhD.
Summary: Bakalárska práca pojednáva o vlhkostnej situácii v mieste tepelného mosta počas stanovenej periódy roka, pričom sa berú do úvahy poveternostné údaje typické pre sledované obdobie v sledovanej oblasti. Vlhkostná a teplotná situácia sú navzájom previazané. V zjednodušených modeloch sa sleduje čiastočný tlak vodnej pary v kritickom mieste tepelného mosta, kvantifikuje sa prípadný kondenzát a jeho vplyv na nasledujúcu vlhkostnú situáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-MPM Mathematical and Computational Modeling-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.