Oct 15, 2019   11:44 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Optimálne riadenie membránových procesov
Title of topic in English: Optimal Control of Membrane Processes
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Annotation: Tento projekt sa zaoberá výpočtom optimálnych trajektórií riadenia v otvorenom a uzatvorenom regulačnom obvode membránových separačných procesov. Skúma jednotlivé membránové procesy aj ich kombináciu vo väčších procesných celkoch. Projekt sa bude zaoberať teoretickými metódami ako aj praktickou aplikáciou na laboratórnom zariadení. Teoretické metódy zahŕňajú Pontrjaginov princíp minima, variačný počet, numerické metódy dynamickej optimalizácie.
Annotation in English: This research project concerns determination of optimal open and closed-loop control trajectories of membrane separation processes. It investigates individual membrane processes as well as their combination in larger plant units. The project will study theoretical methods and practical application with a laboratory scale membrane process. Theoretical methods include calculus of variations, Pontryagin's principle of minimum, numerical methods of dynamic optimisation.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-RP Process Control