21. 8. 2019  15:26 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Optimálne riadenie membránových procesov
Názov témy anglicky: Optimal Control of Membrane Processes
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Anotácia: Tento projekt sa zaoberá výpočtom optimálnych trajektórií riadenia v otvorenom a uzatvorenom regulačnom obvode membránových separačných procesov. Skúma jednotlivé membránové procesy aj ich kombináciu vo väčších procesných celkoch. Projekt sa bude zaoberať teoretickými metódami ako aj praktickou aplikáciou na laboratórnom zariadení. Teoretické metódy zahŕňajú Pontrjaginov princíp minima, variačný počet, numerické metódy dynamickej optimalizácie.
Anotácia anglicky: This research project concerns determination of optimal open and closed-loop control trajectories of membrane separation processes. It investigates individual membrane processes as well as their combination in larger plant units. The project will study theoretical methods and practical application with a laboratory scale membrane process. Theoretical methods include calculus of variations, Pontryagin's principle of minimum, numerical methods of dynamic optimisation.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-RP riadenie procesov-- nezadané -- -- nezadané --