21. 10. 2019  23:04 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Štúdium využitia baktérií pre biolúhovanie kovov z elektronického odpadu
Názov témy anglicky: Study into utilization of bacteria in the bioleaching of metals from e-waste
Stav témy: schválené (prof. Ing. Karol Balog, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.
Anotácia: Téma je zameraná na možnosti využitia baktérií pre získavanie kovov z rôznych odpadných materiálov ako napr. elektronický odpad, červený a čierny kal, použité kartridže z tonerov a pod.
Anotácia anglicky: The topic is focused on the possibility of using bacteria for the extraction of metals from different waste materials, electronic waste, red mud, black mud, used cartridges from toners and the like.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-INBE integrovaná bezpečnosť