Oct 15, 2019   11:49 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Bezpečné a zabezpečené procesné riadenie
Title of topic in English: Safe and Secure Process Control
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Information Engineering and Process Control - IIEAM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Annotation: Cieľom témy je navrhnúť a implementovať pokročilé riadiace algoritmy, ktoré sa vysporiadajú s neželanými vplyvmi, akými sú napríklad poruchy spôsobené šumom merania a kvantizáciou akčných členov a senzorov, a zároveň budú imúnne voči cieleným útokom na bezpečnosť a kvalitu prevádzky. Študent vytvorí ucelenú metodológiu na návrh riadiacich systémov využívajúcich anonymizáciu dát a šifrovanie procesných údajov komunikovaných medzi regulátormi, senzormi a akčnými členmi.
Annotation in English: The aim of the project is to design and to implement advanced process control algorithms that can cope with external disturbances (e.g. due to process noise and quantisation of signals), as well as to be immune against targeted attacks on the safety and quality of control (e.g. due to man-in-the-middle attacks). The student will create a unified methodology to design of control systems based on anonymization and encryption of signals between controllers, sensors, and actuators.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-RPxA Process Control