20. 7. 2019  17:49 Iľja
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Bezpečné a zabezpečené procesné riadenie
Název tématu anglicky: Safe and Secure Process Control
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Anotace: Cieľom témy je navrhnúť a implementovať pokročilé riadiace algoritmy, ktoré sa vysporiadajú s neželanými vplyvmi, akými sú napríklad poruchy spôsobené šumom merania a kvantizáciou akčných členov a senzorov, a zároveň budú imúnne voči cieleným útokom na bezpečnosť a kvalitu prevádzky. Študent vytvorí ucelenú metodológiu na návrh riadiacich systémov využívajúcich anonymizáciu dát a šifrovanie procesných údajov komunikovaných medzi regulátormi, senzormi a akčnými členmi.
Anotace anglicky: The aim of the project is to design and to implement advanced process control algorithms that can cope with external disturbances (e.g. due to process noise and quantisation of signals), as well as to be immune against targeted attacks on the safety and quality of control (e.g. due to man-in-the-middle attacks). The student will create a unified methodology to design of control systems based on anonymization and encryption of signals between controllers, sensors, and actuators.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-RPxA riadenie procesov-- nezadáno -- -- nezadáno --