18. 10. 2019  1:08 Lukáš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Modelovanie a optimalizácia RHC reaktorov
Název tématu anglicky: Modelling and optimization of RHC reactors
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Anotace: Cieľom práce bude v spolupráci s rafinériou Slovnaft vypracovať matematický model opisujúci správanie katalytických reaktorov s ebulovaným lôžkom na štiepenie ťažkých zvyškov optimalizácia prevádzkových parametrov takýchto reaktorov.
Anotace anglicky: The aim of the project is development of mathematical model for ebulated catalytic reactors for cracking of residual hydrocarbons in rafinery Slovnaft, and optimization of performance parameters of RHC reactors.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-CHEI chemické inžinierstvo