17. 10. 2019  12:27 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Modelovanie a optimalizácia RHC reaktorov
Názov témy anglicky: Modelling and optimization of RHC reactors
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Anotácia: Cieľom práce bude v spolupráci s rafinériou Slovnaft vypracovať matematický model opisujúci správanie katalytických reaktorov s ebulovaným lôžkom na štiepenie ťažkých zvyškov optimalizácia prevádzkových parametrov takýchto reaktorov.
Anotácia anglicky: The aim of the project is development of mathematical model for ebulated catalytic reactors for cracking of residual hydrocarbons in rafinery Slovnaft, and optimization of performance parameters of RHC reactors.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-CHEI chemické inžinierstvo