26. 8. 2019  9:05 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Posúdenie účinku binárnych a ternárnych eutektických rozpúšťadiel na modifikáciu vlákien
Názov témy anglicky: Assessment of the efficacy of binary and ternary eutectic solvents for fiber modification
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Anotácia: Cieľom práce je posúdenie možností aplikácie binárných a ternárnych eutektických systémov pri úprave vlastností vlákien. Prvá etapa je orientovaná na fyzikálno-chemickú charakteristiku rozpúšťadiel. Druhá časť na vyhodnotenie účinku rozpúšťadiel na preúpravu a modifikáciu vlákien.
Anotácia anglicky: The aim of the work is to assess the possible use of binary and ternary eutectic systems for pretreatment of the fibers. The first stage is focused on the physico-chemical characteristic of the solvents. Second part to evaluate the effect of solvent for pretreatment and modification of fibresObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-TPOLMI technológia polymérnych materiálov-- nezadané -- -- nezadané --