19. 10. 2020  17:48 Kristián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry a dizajnu


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Rezidencia veľvyslanca
Názov témy anglicky: Residence of Ambassador
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta architektúry a dizajnu
Garantujúce pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb - FAD
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Je potrebné navrhnúť rezidenciu veľvyslanca nešpecifikovanej krajiny na vyznačenej parcele o rozlohe 3426m2. Súčasťou rezidencie bude malý konzulárny úrad a dva apartmány pre pracovníkov konzulátu. Dôležité je tiež navrhnúť adekvátne vonkajšie priestory rezidencie, hlavný nástup, kontakt s verejnosťou, parkovanie vozidiel a záhradu. Objekt riešiť s ohľadom na jestvujúci kontext prostredia, zástavby, architektúry a v súlade so všeobecnými požiadavkami na rezidenčné budovy. Návrh by mal tiež reflektovať prepájanie interiérových a exteriérových priestorov v súlade s dominantnou náplňou riešeného objektu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AU architektúra a urbanizmus

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.