Jul 18, 2019   3:01 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Prepojenie Internet of Things so zmiešanou realitou
Title of topic in English: Connection of Internet of Things with mixed reality
State of topic: approved (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Oto Haffner, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Oto Haffner, PhD.
Summary: Modernou alternatívou ovládania a monitorovania mechatronických zariadení v sieťach IoT je využitie moderných informačno-komunikačných technológií, medzi ktoré patrí aj rozšírená a zmiešaná realita. Jednou z cenovo dostupných technológií pre podporu zmiešanej reality je napríklad Apple ARKit alebo Android ARCore. Cieľom práce je navrhnúť komplexný systém pre ovládanie zariadení v sieťach IoT s využitím zmiešanej reality.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AME Applied Mechatronics and Electromobility -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.