16. 9. 2019  6:25 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Prepojenie Internet of Things so zmiešanou realitou
Názov témy anglicky: Connection of Internet of Things with mixed reality
Stav témy: schválené (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Oto Haffner, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Oto Haffner, PhD.
Abstrakt: Modernou alternatívou ovládania a monitorovania mechatronických zariadení v sieťach IoT je využitie moderných informačno-komunikačných technológií, medzi ktoré patrí aj rozšírená a zmiešaná realita. Jednou z cenovo dostupných technológií pre podporu zmiešanej reality je napríklad Apple ARKit alebo Android ARCore. Cieľom práce je navrhnúť komplexný systém pre ovládanie zariadení v sieťach IoT s využitím zmiešanej reality.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.