9. 12. 2019  22:49 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: 3D tlač kompozitných materiálov na báze hydroxyapatitu a ich bioaplikovateľnosť.
Názov témy anglicky: 3D print of composite materials based on hydroxyapatite and their bio-applicability.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Anotácia: Získanie experimentálnych údajov o podmienkach prípravy polymérno-anorganických kompozitných materiálov vhodných na výrobu strún pre konvenčnú 3D tlač s tavnou tvorbou objektov na báze hydroxyapatitu. Overenie podmienok tlačenia a výroby náhrady tvrdých tkanív na konvenčnej 3D tlačiarni. Správanie pripravených náhrad a ich bioaplikovateľnosť v podmienkach telových tekutín in vitro. Literatúra: Mucalo M. Hydroxyapatite (HAp) for Biomedical Applications. Woodhead Publ. 2015. ISBN 9781782420330
Anotácia anglicky: Experimental investigation of preparation conditions for polymer-inorganic composite materials suitable for filaments based on hydroxyapatite, applicable in fused deposition 3D printing technology. Verification of 3D printing conditions for body hard tissues replacement, thier production using conventional 3D printers. Reactions and behavior of body hard tissues replacements and verification of their bioapplicability in vitro, body fluids conditions. Literature: Mucalo M. Hydroxyapatite (HAp) for Biomedical Applications. Woodhead Publ. 2015. ISBN 9781782420330Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ATEM anorganické technológie a materiály