Jan 19, 2020   3:50 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Vývoj a 3D tlač konvenčnej oxidovej keramiky z kompozitných materiálov.
Title of topic in English: Development and 3D print of conventional oxide ceramics from composite materials.
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Materials - IICTM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Annotation: Získanie experimentálnych údajov o podmienkach prípravy polymérno-anorganických kompozitných materiálov vhodných na výrobu filamentov pre konvenčnú 3D tlač s tavnou tvorbou objektov. Cielená modifikácia prírodných hlinitokremičitanov na zlepšenie spracovateľnosti kompozitných filamentov použiteľných pre 3D tlač objektov. Overenie podmienok spracovania vytlačených zelených telies na výsledné vlastnosti pripravenej oxidovej keramiky. Literatúra: F. Bergaya & G. Lagaly, Handbook of Clay Science, 2nd Edition, Elsevier 2013, ISBN: 9780080993645, 9780080993713
Annotation in English: Experimental investigation of preparation conditions for polymer-inorganic composite materials suitable for filaments applicable in fused deposition 3D printing technology. Aimed modification of kaolinite and halloysite for improvement of composite properties applicable for 3D printing. Validation of the aluminosilicate nanoparticles utilisation for the final properties of oxide ceramics prepared by 3D printing. Literature: F. Bergaya & G. Lagaly, Handbook of Clay Science, 2nd Edition, Elsevier 2013, ISBN: 9780080993645, 9780080993713Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ATEM Inorganic Technologies and Materials