19. 1. 2020  0:21 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vývoj a 3D tlač konvenčnej oxidovej keramiky z kompozitných materiálov.
Názov témy anglicky: Development and 3D print of conventional oxide ceramics from composite materials.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Anotácia: Získanie experimentálnych údajov o podmienkach prípravy polymérno-anorganických kompozitných materiálov vhodných na výrobu filamentov pre konvenčnú 3D tlač s tavnou tvorbou objektov. Cielená modifikácia prírodných hlinitokremičitanov na zlepšenie spracovateľnosti kompozitných filamentov použiteľných pre 3D tlač objektov. Overenie podmienok spracovania vytlačených zelených telies na výsledné vlastnosti pripravenej oxidovej keramiky. Literatúra: F. Bergaya & G. Lagaly, Handbook of Clay Science, 2nd Edition, Elsevier 2013, ISBN: 9780080993645, 9780080993713
Anotácia anglicky: Experimental investigation of preparation conditions for polymer-inorganic composite materials suitable for filaments applicable in fused deposition 3D printing technology. Aimed modification of kaolinite and halloysite for improvement of composite properties applicable for 3D printing. Validation of the aluminosilicate nanoparticles utilisation for the final properties of oxide ceramics prepared by 3D printing. Literature: F. Bergaya & G. Lagaly, Handbook of Clay Science, 2nd Edition, Elsevier 2013, ISBN: 9780080993645, 9780080993713Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ATEM anorganické technológie a materiály