18. 7. 2019  19:11 Kamila
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Využitie selektívnych sorbentov pre techniky úpravy vzorky a separáciu vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou
Název tématu anglicky: Use of selective sorbents for sample pretreatment and separation by high performance liquid chromatography
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav analytickej chémie (FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Anotace: Výber vhodného selektívneho a/alebo enantioselektívneho sorbentu pre úpravu vzorky aj separačné účely je významný z hľadiska znižovania možných interferencií pri stanovení látok predovšetkým v oblasti stopovej a ultrastopovej analýzy. Cieľom práce je vývoj, hodnotenie a použitie pokročilých techník úpravy vzoriek so zložitou matricou a separácie látok vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou spojených s novými prvkami selektivity predseparácie, separácie a detekcie.
Anotace anglicky: The selection of appropriate selective and/or enantioselective sorbents for sample pretreatment or separation techniques is very important from the point of decrease of interferences at the trace analysis. Aim of project is to develop, evaluate and use advanced sample pretreatment and separation techniques by high performance liquid chromatography for analysis of complex samples combined with new elements of selectivity of preseparation, separation, and detection.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-ACH analytická chémia-- nezadáno -- -- nezadáno --