16. 10. 2019  9:16 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Využitie selektívnych sorbentov pre techniky úpravy vzorky a separáciu vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou
Názov témy anglicky: Use of selective sorbents for sample pretreatment and separation by high performance liquid chromatography
Stav témy: schválené
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Anotácia: Výber vhodného selektívneho a/alebo enantioselektívneho sorbentu pre úpravu vzorky aj separačné účely je významný z hľadiska znižovania možných interferencií pri stanovení látok predovšetkým v oblasti stopovej a ultrastopovej analýzy. Cieľom práce je vývoj, hodnotenie a použitie pokročilých techník úpravy vzoriek so zložitou matricou a separácie látok vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou spojených s novými prvkami selektivity predseparácie, separácie a detekcie.
Anotácia anglicky: The selection of appropriate selective and/or enantioselective sorbents for sample pretreatment or separation techniques is very important from the point of decrease of interferences at the trace analysis. Aim of project is to develop, evaluate and use advanced sample pretreatment and separation techniques by high performance liquid chromatography for analysis of complex samples combined with new elements of selectivity of preseparation, separation, and detection.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ACH analytická chémia