Oct 19, 2019   2:38 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Adaptabilita administratívnych budov
Title of topic in English: Adaptable Office Buildings
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Public Buildings - FA
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
Annotation: Význam adaptability v administratívnych budovách sa v posledných rokoch zvýšil najmä vďaka faktorom, ako sú rýchle zmeny v súkromných a verejných organizáciách, potreba nového a inovatívneho navrhovania pracovísk, rastúce požiadavky na environmentálnu a ekonomickú udržateľnosť budovy, ako aj na zlepšenie pracovného prostredia pre zamestnancov. Predmetom práce je skúmať nástroje adaptability v týchto budovách.
Annotation in English: The importance of adaptability in office buildings has increased in recent years, mainly due to factors such as rapid changes in private and public organizations, the need for new and innovative workplace design, increasing demands for the environmental and economic sustainability of the building, and the improvement of the working environment for employees. The aim of this thesis is to examine adaptability tools in these buildings.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ARCH Architecture