Jul 18, 2019   3:08 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Využitie solárneho panelu v elektromobile
Title of topic in English: Solar panel utilization in electric car
State of topic: approved (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Peter Ťapák, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Peter Ťapák, PhD.
Summary: Cieľom práce je na model elektromobilu inštalovať solárny panel, ktorý bude možné natáčať v dvoch osiach a zároveň navrhnúť a realizovať algoritmus natáčania panelu pre získanie, čo najväčšieho výkonu z panela. Úlohy: 1. Umiestnite solárny panel na model elektromobilu tak, aby bolo možné ho natáčať v dvoch osiach pomocou servo motorčekov. 2. Pripojte vhodne panel k elektrickej sieti vozidla tak, aby bolo možné ovládať využitie elektrickej energie dodávanej panelom buď na dobíjanie akumulátorov alebo na pokrytie časti spotreby elektrickej energie vozidla. 3. Navrhnite a nainštalujte na vozidlo senzory, na základe ktorých bude možné určiť najvhodnejšie natočenie solárneho panelu 4. Realizujte algoritmus natáčania solárneho panelu s cieľom o čo najväčší zisk energie, prípadne o stabilizáciu polohy voči zdroju svetla, počas pohybu vozidla. 5. Overte funkčnosť a vypracujete dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AME Applied Mechatronics and Electromobility -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.