15. 12. 2019  19:04 Ivica
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Flexibilné senzory na báze organických materiálov
Název tématu anglicky: ORGANIC MATERIALS-BASED FLEXIBLE SENSORS
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Weis, DrSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Martin Weis, DrSc.
Abstrakt: Organické materiály začínajú v posledných rokoch nachádzať stále širšie možnosti uplatnenia v polovodičovom priemysle. Nepochybným dôkazom je rozmach v oblasti výroby elektronických prvkov ako sú organické svetlo emitujúce diódy – OLED (Organic Light Emitting Diode) a organické poľom riadené tranzistory - OFET (Organic Field Effect Transistor). Pretože ich mnohé časti môžu byť tvorené práve polymérmi (aktívne prvky, pasivačné vrstvy), ich fyzikálne a mechanické vlastnosti (nízka hmotnosť, veľká pevnosť), ako aj jednoduchá spracovateľnosť a malé náklady na výrobu predznamenávajú veľké možnosti využitia vo veľmi rôznorodom spektre aplikácií, ktoré majú ambície nahradiť dnes už bežne používané prvky na báze anorganických materiálov. Jednou z aplikácií je aj vývoj senzora pomocou technológie tlačenej elektroniky. Senzor sa bude primárne testovať na vplyv prostredia (detekcia plynov a vlhkosti) a vplyv mechanického namáhania (senzor ohybu, senzor ťahu). Pri riešení BP pôjde o: - získanie vedomostí o organických vodivých materiáloch vhodných pre elektródy alebo aktívnu vrstvu senzora ako aj prípadne izolačné vrstvy vhodne pre bariérnu vrstvu - získanie vedomostí o technologických procesoch potrebných prípravu organických vrstiev - zvládnutie technológie prípravy pasivačných vrstiev tvoriacich ochrannú bariéru - charakterizácia pripravenej štruktúry a optimalizácia senzoraOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ELN elektronika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.