Oct 26, 2020   3:48 a.m. Demeter
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Flexibilné senzory na báze organických materiálov
Title of topic in English: ORGANIC MATERIALS-BASED FLEXIBLE SENSORS
State of topic:
approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students:--
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Martin Weis, DrSc.
Summary:
Organické materiály začínajú v posledných rokoch nachádzať stále širšie možnosti uplatnenia v polovodičovom priemysle. Nepochybným dôkazom je rozmach v oblasti výroby elektronických prvkov ako sú organické svetlo emitujúce diódy – OLED (Organic Light Emitting Diode) a organické poľom riadené tranzistory - OFET (Organic Field Effect Transistor). Pretože ich mnohé časti môžu byť tvorené práve polymérmi (aktívne prvky, pasivačné vrstvy), ich fyzikálne a mechanické vlastnosti (nízka hmotnosť, veľká pevnosť), ako aj jednoduchá spracovateľnosť a malé náklady na výrobu predznamenávajú veľké možnosti využitia vo veľmi rôznorodom spektre aplikácií, ktoré majú ambície nahradiť dnes už bežne používané prvky na báze anorganických materiálov. Jednou z aplikácií je aj vývoj senzora pomocou technológie tlačenej elektroniky. Senzor sa bude primárne testovať na vplyv prostredia (detekcia plynov a vlhkosti) a vplyv mechanického namáhania (senzor ohybu, senzor ťahu). Pri riešení BP pôjde o: - získanie vedomostí o organických vodivých materiáloch vhodných pre elektródy alebo aktívnu vrstvu senzora ako aj prípadne izolačné vrstvy vhodne pre bariérnu vrstvu - získanie vedomostí o technologických procesoch potrebných prípravu organických vrstiev - zvládnutie technológie prípravy pasivačných vrstiev tvoriacich ochrannú bariéru - charakterizácia pripravenej štruktúry a optimalizácia senzoraLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ELN Electronics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.