21. 10. 2019  7:43 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Flexibilné senzory na báze organických materiálov
Názov témy anglicky: ORGANIC MATERIALS-BASED FLEXIBLE SENSORS
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Martin Weis, DrSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Martin Weis, DrSc.
Abstrakt: Organické materiály začínajú v posledných rokoch nachádzať stále širšie možnosti uplatnenia v polovodičovom priemysle. Nepochybným dôkazom je rozmach v oblasti výroby elektronických prvkov ako sú organické svetlo emitujúce diódy – OLED (Organic Light Emitting Diode) a organické poľom riadené tranzistory - OFET (Organic Field Effect Transistor). Pretože ich mnohé časti môžu byť tvorené práve polymérmi (aktívne prvky, pasivačné vrstvy), ich fyzikálne a mechanické vlastnosti (nízka hmotnosť, veľká pevnosť), ako aj jednoduchá spracovateľnosť a malé náklady na výrobu predznamenávajú veľké možnosti využitia vo veľmi rôznorodom spektre aplikácií, ktoré majú ambície nahradiť dnes už bežne používané prvky na báze anorganických materiálov. Jednou z aplikácií je aj vývoj senzora pomocou technológie tlačenej elektroniky. Senzor sa bude primárne testovať na vplyv prostredia (detekcia plynov a vlhkosti) a vplyv mechanického namáhania (senzor ohybu, senzor ťahu). Pri riešení BP pôjde o: - získanie vedomostí o organických vodivých materiáloch vhodných pre elektródy alebo aktívnu vrstvu senzora ako aj prípadne izolačné vrstvy vhodne pre bariérnu vrstvu - získanie vedomostí o technologických procesoch potrebných prípravu organických vrstiev - zvládnutie technológie prípravy pasivačných vrstiev tvoriacich ochrannú bariéru - charakterizácia pripravenej štruktúry a optimalizácia senzoraObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ELN elektronika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.