Oct 21, 2020   4:30 p.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Vývoj pracoviska pre automatizované meranie senzorov plynu
Title of topic in English:
DEVELOPMENT of EXPERIMENTAL SETUP for AUTOMATIZED TESTING of GAS SENSORS
State of topic:
approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Martin Weis, DrSc.
Faculty:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Martin Weis, DrSc.
Summary:
1. Preštudujte súčasné literárne zdroje o plynových senzoroch, ich základných vlastnostiach a metódach charakterizácie. 2. V práci sa zamerajte na návrh a konštrukciu meracieho zariadenia vrátane riadeného napäťového zdroja, merania prúdov a užívateľského rozhrania. 3. Vykonajte charakterizáciu predložených plynových senzorov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-EN Electronics and Photonics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.