Oct 15, 2019   1:21 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Spínaný zdroj malého výkonu
Title of topic in English: Small switched power supply
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kubinec, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Peter Kubinec, PhD.
Summary: Vypracujte prehľad topológií napájacích napäťových zdrojov pracujúcich na spínacom princípe Vypracujte prehľad riadiacich obvodov z hľadiska princípov riadenia výkonového člena a stabilizácie výstupného napätia Akumulačnú indukčnosť navrhnite na základe výpočtu a aj na základe merania jej magnetických parametrov. Navrhnite spínaný zdroj pre vstupné jednosmerné napätie 24V a výstupné jednosmerné napätie 5V. Maximálny prúdový odber zo zdroja bude 1A.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-EN Electronics and Photonics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.