27. 6. 2019  8:10 Ladislav
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Nové prístupy k non-target skríningovým analýzam vzoriek životného prostredia
Název tématu anglicky: Novel approaches in non-target screening analysis of environmental samples
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav analytickej chémie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Anotace: Dizertačná práca je zameraná na vývoj nových prístupov v non-target skríningovým analýzam založených na GCxGC-HRMS, GC-HRMS v kombinácii s nízkorozlišovacou GC-MS. Nové prístupy budú aplikované na vzorky životného prostredia - povrchové vody, sedimenty, biotu a vnútorné ovzdušie.
Anotace anglicky: he main objective of dissertation is to develop novel approaches in non-target screening analysis based on GCxGC-HRMS, GC-HRMS in combination with low-resolution GC-MS. Novel approaches will be applied for environmental samples – surface water, sediments, biota as well as indoor environment.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-ACH analytická chémia-- nezadáno -- -- nezadáno --