15. 10. 2019  1:27 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Nové prístupy k non-target skríningovým analýzam vzoriek životného prostredia
Názov témy anglicky: Novel approaches in non-target screening analysis of environmental samples
Stav témy: schválené
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Anotácia: Dizertačná práca je zameraná na vývoj nových prístupov v non-target skríningovým analýzam založených na GCxGC-HRMS, GC-HRMS v kombinácii s nízkorozlišovacou GC-MS. Nové prístupy budú aplikované na vzorky životného prostredia - povrchové vody, sedimenty, biotu a vnútorné ovzdušie.
Anotácia anglicky: he main objective of dissertation is to develop novel approaches in non-target screening analysis based on GCxGC-HRMS, GC-HRMS in combination with low-resolution GC-MS. Novel approaches will be applied for environmental samples – surface water, sediments, biota as well as indoor environment.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ACH analytická chémia