16. 6. 2019  11:05 Blanka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Nové prístupy k non-target skríningovým analýzam vzoriek životného prostredia
Názov témy anglicky: Novel approaches in non-target screening analysis of environmental samples
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Anotácia: Dizertačná práca je zameraná na vývoj nových prístupov v non-target skríningovým analýzam založených na GCxGC-HRMS, GC-HRMS v kombinácii s nízkorozlišovacou GC-MS. Nové prístupy budú aplikované na vzorky životného prostredia - povrchové vody, sedimenty, biotu a vnútorné ovzdušie.
Anotácia anglicky: he main objective of dissertation is to develop novel approaches in non-target screening analysis based on GCxGC-HRMS, GC-HRMS in combination with low-resolution GC-MS. Novel approaches will be applied for environmental samples – surface water, sediments, biota as well as indoor environment.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ACH analytická chémia-- nezadané -- -- nezadané --